Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijjkheden zijn?


 

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van het verzoek om vooroverleg kost u geld. De bedragen staan vermeld in de Legesverordening.

Direct regelen

Via het Omgevingsloket vraagt u een vooroverleg aan.

Wat moet ik doen?

Wilt u weten of uw plan haalbaar is dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg via het Omgevingsloket Online (OLO). Op basis van de informatie die tijdens dit vooroverleg wordt besproken, beoordeelt de gemeente of met de voorgestelde plannen kan worden ingestemd en zo ja onder welke voorwaarden. 

Wat heb ik nodig?

Bij het verzoek om vooroverleg in het OLO dient u in ieder geval de volgende gegevens aan te leveren: 

  • Tekening (schaal 1:1000 of 1:500), bij voorkeur kadastrale kaart
  • Eigendomssituatie
  • Foto’s van de bestaande situatie en de omgeving
  • Een schets of eerste idee van het plan
  • Een toelichting op het plan met achtergrondinformatie over de aanleiding

Meer informatie

Een antwoord op een verzoek om vooroverleg is een mededeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen. Bezwaar en beroep is alleen mogelijk tegen de beslissing op een formele aanvraag van een omgevingsvergunning.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?