B&W hebben op 25 februari 2020 besloten het ontwerpwijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’, ter inzage te leggen. Iedereen wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om te reageren op het ontwerpwijzigingsplan. Met dit plan wordt één vrijstaande woning mogelijk gemaakt.

Ga meteen naar het ontwerpwijzigingsplan(externe link)

Inzien

Het ontwerpwijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage vanaf 2 april 2020 t/m 13 mei 2020. Het plan en de bijlagen kunt u inzien via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0627.WPonderweg10-0301. Bent u niet in het bezit van een computer? Neem dan contact op met de gemeente via 14082. Er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht zodat u de documenten toch kunt inzien.

Zienswijze indienen

Op het ontwerpwijzigingsplan kunt u een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen t/m 13 mei 2020 worden gestuurd aan het college van B&W. Vermeld dat u een zienswijze indient op het ontwerpwijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’. U kunt ook telefonisch reageren. U kunt hiervoor bellen naar 140182 en vragen naar heer A. Fenger. Een brief heeft onze voorkeur.