B&W van gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 1 november 2022 hebben ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis.

Wijziging van bedrijfswoning naar reguliere woning 

Op het perceel Bloemendaalseweg 19bis was vroeger een sierteeltbedrijf gevestigd. De eigenaar heeft zijn bedrijfsactiviteiten beëindigd. De sierteeltgronden achter de bedrijfswoning zijn inmiddels gesaneerd, nadat dit perceel in 2008 is verkocht aan Bureau Beheer Landbouwgronden in het kader van de natuurontwikkeling in de polder Bloemendaal. Deze gronden hebben de gebiedsaanduiding 'natuurontwikkelingsgebied' gekregen. De bedrijfswoning is daarentegen (nog) niet omgezet naar een burgerwoning, terwijl er geen binding meer is met een sierteeltbedrijf. Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan 'Landelijk Veen', waarin de gronden zijn bestemd voor 'Agrarisch - Sierteelt' met de bouwaanduiding 'bedrijfswoning'. Dit wijzigingsplan maakt de vervolgfunctie naar 'Wonen' juridisch planologisch mogelijk.

Ontwerpwijzigingsplan bekijken

Vanaf 10 november 2022 kunt u het ontwerpwijzigingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.Bloemendaalsewg19b-0301).

Bekijk hier het plan(externe link)

Zienswijzen 

U kunt t/m 17 december 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpwijzigingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met K. van der Starre via k.vanderstarre@waddinxveen.nl of telefonisch 140182.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerpwijzigingsplan kunt u contact opnemen met K. van der Starre.