B&W maken bekend dat zij hebben ingestemd met het Ontwerpbestemmingsplan ‘Biomassa-installaties’. De aanleiding voor het Ontwerpbestemmingsplan ‘Biomassa-installaties’ is om ten aanzien van biomassacentrales meer planologische sturing te hebben op de plek en het aantal biomassacentrales. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt een regeling toegevoegd aan de bestaande bestemmingsplannen in heel Waddinxveen. Die regeling verbiedt alle biomassacentrales met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kWth of meer. Er is een afwijking opgenomen om biomassa-installaties tot 1 MWth mogelijk te maken. De voorwaarde voor medewerking is de luchtkwaliteit op de grens van de inrichting.

Bestemmingsplan inzien via de website ruimtelijkeplannen.nl

Raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Biomassa-installaties’ ligt met ingang van 24 oktober 2019 gedurende 6 weken (t/m 4 december 2019) ter inzage op het gemeentehuis. Ook kunt u het plan inzien via www.waddinxveenn.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘Op dit moment ter inzage’ of via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPBiomassa-0301).

Zienswijzen

U kunt t/m 4 december 2019 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte. Alle tijdig binnengekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 140182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.