Burgemeester en wethouders zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de Stationsstraat 5.

Inzage

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 april 2022 voor zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2021322018.

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen tijdens deze periode indienen bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunt per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.