B&W zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • het vaststellen van hogere geluidswaarden voor Polderweg 1, plan “Polderzicht” in Waddinxveen.

Inzage

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 25 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. Voor het inzien van het besluit en de stukken kunt u een mail sturen aan info@odmh.nl.
Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2020220647.

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Bekijk publicatie in Gemeenteblad(externe link)