B&W is van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder voor het uitwerkingsplan Pater Jornaweg in Waddinxveen.

Inzien

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 23 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen.

Kenmerk

Dit ontwerpbesluit(externe link) is geregistreerd onder kenmerk 2022090372.

Zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.