B&W zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het Coenecoop college te Waddinxveen.

Inzage

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 3 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2020107578.

Ga naar het ontwerpbesluit

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij B&W van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000).

Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.