B&W zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • vaststellen hogere geluidswaarden voor Hogere waarde wegverkeerslawaai Kerkweg-Oost 222, locatie Kerkweg-Oost 222.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 18 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2020015303. U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit tijdens deze periode sturen naar B&W, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088-5450000). Zienswijzen kunt u ook per e-mail indienen via info@odmh.nl. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Ga naar het Ontwerpbestemmingsplan Kerkweg-Oost 222