B&W zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de Bredeweg 7-11.

Dit ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen, liggen vanaf 9 december zes weken ter inzage. Wilt u dit ontwerpbesluit inzien, neem dan contact op met de ODMH via 088-5450000 of via info@odmh.nl. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2021320837 en is gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl(externe link).

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode indienen bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen per e-mail indienen via info@odmh.nl.