B&W van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de Bredeweg 4 in Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 5 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2021144335.

Bekijk de publicatie in Gemeenteblad(externe link)

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.