B&W van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor appartementen Beukenhof.

Inzage

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2021198578 en bekendgemaakt op officielebekendmakinge.nl(externe link).

Zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij B&W van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunt u ook per e-mail indienen via info@odmh.nl. Via dit e-mailadres kunt u het hogere waarden besluit opvragen. 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.