Burgemeester en wethouders van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor drie woningen aan de Bredeweg achter 15,16 en 17 in Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 18 november 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2021005386 en gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl(externe link).

Zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.