B&W is van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het nieuwe zorgcentrum aan de Prins Bernhardlaan 2. Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 30 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2022144073.

Bekijk hier het ontwerpbesluit op Officiële Bekendmakingen(externe link)

Zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode indienen bij B&W, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.