De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2021158660. Dit betreft het brandveilig gebruiken van de Rehobothschool ter plaatse van de Sperwerhoek 4. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

  • brandveilig gebruik (brandveiligheid)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. U kunt de stukken via email ontvangen. Neem daarvoor contact op met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit insturen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021158660. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit krijgt u informatie over het vervolg van de procedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.