De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2020182565. Dit betreft het brandveilig gebruiken van een pand ter plaatse van de Lindengaarde 17A . In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend en betreft:

  • brandveilig gebruik (brandveiligheid)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.
Door de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan biedt de ODMH u de mogelijkheid om de stukken die u wilt inzien naar u te e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2020182565. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.