De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2020316406. Dit gaat over uitbreiding kinderopvang naar bovenverdieping met slaapgebied op Kuyperhoeve 9. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit gaat over het onderdeel brandveilig gebruik (brandveiligheid).

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. U kunt de stukken die u wilt inzien opvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2020316406. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.