De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld om de omgevingsvergunning voor een lpg-installatie van een tankstation bij de Dreef 20 in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder kenmerk 2021183676.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 0885450000.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. U kunt uw zienswijze sturen naar ODMH, Postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021183676. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit informeren wij u over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 0885450000.