Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een opdracht te geven ter beperking van de omvang van de populaties van de grauwe gans, Canadese gans en gedomesticeerde grauwe gans (ook aangeduid met soepgans) in de provincie Zuid-Holland. 

De publicatie is in te zien en bekendgemaakt via www.officielbekendmakingen.nl(externe link).   

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.