B&W maken bekend dat zij op 30 november 2021 hebben ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16.

Bekijk het ontwerp wijzigingsplan(externe link)

Het wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16

Het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16 is opgesteld om de agrarische bedrijfswoning om te zetten in een plattelandswoning. In een plattelandswoning is het mogelijk om te wonen zonder binding met het achtergelegen agrarische bedrijf. Het achtergelegen bedrijf is verkocht, er is dus geen binding met het achtergelegen bedrijf en daarom is dit wijzigingsplan noodzakelijk.

Inzage

Vanaf 9 december 2021 kunt u via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) het ontwerp wijzigingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerp uitwerkingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg16-0301).

Zienswijze

U kunt t/m 19 januari 2022 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp wijzigingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van B&W. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16’. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Of meer informatie over het plan? Neem dan contact op met de heer Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).