Het ontwerp PIP N207 Zuid ligt ter inzage. Tot en met 12 juli kan iedereen een zienswijze indienen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid vrijgegeven voor inspraak. Hierin staan de voorgenomen maatregelen die de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten willen nemen om de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren. De plannen gaan over het aanpassen en aanleggen van wegen, wandelpaden en fietspaden in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen.

Iedereen mag reageren

De provincie stelt iedereen van 31 mei tot en met 12 juli 2022 in de gelegenheid om een zienswijze op het Ontwerp PIP in te dienen. Een zienswijze is een onderbouwde reactie, waarbij u op tijd aangeeft wat u vindt dat er moet veranderen en waarom aan de plannen van project N207 Zuid. 

Het indienen van een zienswijze kan door te mailen naar zienswijze.n207zuid@pzh.nl. Ook is het mogelijk om de zienswijze per post in te dienen.

Kijk voor ons postadres, het inzien van de stukken en andere informatie op de projectwebsite www.zuid-holland.nl/n207zuid(externe link).

Inloopbijeenkomsten 14 en 16 juni 2022

De provincie en betrokken gemeenten organiseren twee inloopbijeenkomsten. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen over de plannen in het Ontwerp PIP N207 Zuid.

  • Dinsdag 14 juni 18.30 - 21.30 uur De Juffrouw, Hazerswoude-Dorp
  • Donderdag 16 juni 18.30 - 21.30 uur Flora Boskoop, Boskoop