B&W maken bekend dat zij op 22 maart 2022 hebben ingestemd met het ontwerp van de omgevingsvisie Waddinxveen. Het ontwerp van de omgevingsvisie is vanaf 7 april 2022 te bekijken. 

De omgevingsvisie gaat over de hele gemeente. Het is van belang om goed na te denken over hoe Waddinxveen er in de toekomst uit moet zien. Hoe bieden we ook over 20 tot 30 jaar een mooie en prettige omgeving om te wonen, werken en onze vrije tijd door te brengen? Hoe willen we dat Waddinxveen er in 2050 uitziet? We zetten hiervoor de koers uit in deze omgevingsvisie. Bij het opstellen van het ontwerp van de omgevingsvisie zijn inwoners, bedrijven en andere organisaties betrokken. Iedereen mag nu reageren op het ontwerp van de omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie is 6 weken lang te bekijken

U kunt de ontwerp-omgevingsvisie vanaf 7 april 2022 bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (plannummer: NL.IMRO.0627.OVWveen-0301);

U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvisie

Dit heet een zienswijze geven. U kunt tot en met 18 mei 2022 schriftelijk uw zienswijze indienen over de ontwerp-omgevingsvisie. U kunt uw brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp-omgevingsvisie Waddinxveen’.

Inloopbijeenkomst donderdag 28 april

Tussen 19.30 uur en 21.30 uur kunt u langskomen in het gemeentehuis, Beukenhof 1. Dan kunt u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en het adviesbureau KuiperCompagnons wat voor de gemeente de omgevingsvisie maakt.

De gemeenteraad besluit daarna over het vaststellen van de omgevingsvisie

Daarbij gaat de gemeenteraad ook nadenken of er nog veranderingen nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat er zienswijzen zijn ontvangen. Bij vaststelling door de gemeenteraad is de omgevingsvisie dan eerst een structuurvisie zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Als de Omgevingswet gaat gelden wordt de omgevingsvisie automatisch een omgevingsvisie zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Omgevingswet. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Roeters of de heer W. Verkaik, bereikbaar via 14 0182.