B&W maken bekend dat zij op 19 januari 2021 hebben ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Triangel Zuid-oost. Het bestemmingsplan is opgesteld om maximaal 100 huurwoningen (midden duur) en een multifunctioneel gebouw in Triangel mogelijk te maken. Deze woningen komen in deelplan G3 van Park Triangel. Op dit moment heeft de grond volgens het bestemmingsplan ‘Triangel 2019’ de bestemming 'uit te werken bedrijfsbestemming'. Het plan past niet binnen de uitwerkingsregels en daarom is het noodzakelijk een bestemmingsplan op te stellen.

Inzage

Vanaf 28 januari 2021 kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook kunt u de verbeelding en de regels die erbij horen inzien.

Bestemmingsplan inzien(externe link)

Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerp bestemmingsplan is via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPTriangelzuidoost-0301).

Zienswijze indienen

U kunt tot en met 10 maart 2021 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. N. Broeke (n.broeke@waddinxveen.nl of telefonisch 140182). Alle zienswijzen die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie of het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Broeke.