Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen is voornemens de plaats van een ondergrondse container voor restafval aan te wijzen op de Chris Broersestraat. De container is geplaatst tegenover huisnummer 7-9. Deze container zal worden gebruikt door de bewoners van met de postcode 2742MW, 2742MR, 2742MM, 2742ML, 2742MG, 2742MS en 2742MV.

Inzage 

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0182 of via het contactformulier

Zienswijze 

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 29-7-2022 (2 weken) ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 12-8-2022 schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. Dit kan alleen op afspraak, te maken via telefoonnummer 14 0182. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. 

Vermeld in uw zienswijze:

  • het zaaknummer (Z/22/105816)
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • naam, adres en postcode van belanghebbende
  • uw handtekening.

Bent u gemachtigd om een zienswijze in te dienen, vergeet dan niet een ondertekende machtiging bij te sluiten bij de zienswijze. De zienswijze, inclusief een eventuele reactie van de aanvrager, wordt bij de verdere besluitvorming betrokken. De indiener van de zienswijze wordt op de hoogte gesteld van het besluit.