Op 19 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een aanvraag voor een geluidsontheffing ontvangen ter plaatse van de Rotonde Beijerincklaan, zuidelijke rondweg en Sterrenlaan in Waddinxveen. De werkzaamheden zijn aangevraagd in de periode van 3 oktober 2022 tot en met 7 oktober 2022 tussen 19.00 uur en 07.00 uur. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2022181995.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.
U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.