Op 19 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een aanvraag voor een geluidsontheffing ontvangen. De werkzaamheden vinden plaats aan de Willem de Zwijgerlaan, de Apollolaan, de Juliana van Stolberglaan en de Kanaaldijk in Waddinxveen. De werkzaamheden zijn aangevraagd in de periode van 26 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 van 19.00 uur tot 07.00 uur. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2022182033.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.
U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.