De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 1 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit is een aanvraag van Distributiecentrum Lidl voor het wijzigen van de opslag van gevaarlijke stoffen ter plaatse van de Louis Dobbelmannweg 1. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021065769. De aanvraag betreft milieu neutraal wijzigen.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.