De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 26 november 2020 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit betreft een verzoek van Roveg Fruit B.V. om vrijstelling te verlenen met betrekking tot het lozen van afvalwater zonder vetafscheider op het perceel Nijverheidsweg 20 in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2020323413. 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de Gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.