De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 8 december 2020 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit is een verzoek van Plus Zuidplas om uitstel van het uitvoeren van enkele verplichte maatregelen voor energiebesparing op het perceel Zuidplaslaan 184. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021058251.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de normale procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt de ODMH namens de Gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.