Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 8 december 2020 een ontheffing openingstijden winkel aan Albert Heijn B. V.  verleend voor verruiming van de openingstijden van filialen Albert Heijn in Waddinxveen.

Een ontheffing is verleend voor:

  • Donderdag 24 december van 06.00 uur tot 22.00 uur
  • Vrijdag 25 december van 12.00 uur tot 17.00 uur
  • Zaterdag 26 december van 12.00 uur tot 22.00 uur

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op de pagina bezwaar maken

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaar indient
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee)
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar Het College, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.