Oktober is in Waddinxveen dé maand van het meedenken. Vanwege het coronavirus organiseerden we in 2020 de Online Oktober Participatiemaand.

Wilt u weten wat er uit is gekomen?

Bekijk het overzicht onderaan de pagina. Hierop staan de resultaten van de vragenlijst.

Beschrijving resultaten overzicht

Oktober participatiemaand

In oktober 2020 vond het onderzoek van de Oktober Participatiemaand plaats. Het onderzoek is verspreid via de app Waddinxveen Denkt mee, via de website en via interviews. In totaal hebben 515 inwoners de vragenlijst (deels) ingevuld. Het was niet voor iedereen verplicht om alle vragen te beantwoorden. Deelnemers konden kiezen om dit per onderwerp te doen. Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

Duurzaamheid

Top 3 Welke onderwerpen over duurzaamheid vindt u het meest belangrijk voor Waddinxveen?

 • 70% meer bomen, planten en bloemen
 • 57% duurzame energie opwekken
 • 47% energie besparen

Top 3 Wat zijn voor u redenen om uw huis/bedrijfsgebouw duurzamer te maken?

 • 70% als verduurzamen betaalbaar is
 • 48% duidelijk financieel voordeel te halen
 • 33% als de overheid subsidies gaat geven

Zonnepanelen op uw woning?

 • 40% van de deelnemers heeft zonnepanelen op het dak van de woning
 • 25% van de deelnemers zonder zonnepanelen heeft als reden dat ze een huurwoning hebben
 • 20% van de deelnemers zonder zonnepanelen, heeft als reden dat ze het niet kunnen betalen
 • 13% van de deelnemers zonder zonnepanelen, geeft aan wel plannen te hebben om zonnepanelen te plaatsen

Top 3 Wat wilt u doen om de co2 uitstoot te verminderen in het verkeer?

 • 67% vaker de fiets pakken
 • 37% vaker lopen
 • 23% elektrisch gaan rijden

Samenlevingsparticipatie

Vindt u het belangrijk dat de gemeente u vraagt om mee te denken, doen of beslissen?

 • 76% vindt dit heel belangrijk
 • 3% vindt dit heel onbelangrijk
 • 15% is neutraal
 • 7% weet het niet

Top 3 Op welke manier wilt u meedenken, meedoen of meebeslissen met de gemeente?

 • 63% via een app op mijn smartphone
 • 55% online via een website
 • 32% door een inloop-of bewonersavond

Wat vindt u ervan dat u meer digitaal (via de smartphone of computer) kunt meedenken, meedoen of meebeslissen
in plaats van bijvoorbeeld via inloopbijeenkomsten?

 • 72% vindt dit heel belangrijk
 • 5% vindt dit heel onbelangrijk
 • 19% is neutraal
 • 4% weet het niet

Dienstverlening

Heeft u de afgelopen 12 maanden zelf contact met de gemeente gehad?

 • 56% ja
 • 44% nee

Is er iets dat verbeterd kan worden in het contact?

 • 55% ja
 • 45% nee

Top 3 Wat kan er verbeterd worden in het contact?

 • 40% beter meedenken
 • 38% mij beter/ vaker op de hoogte houden van de voortgang
 • 31% beter inleven in mijn situatie

Welke ruimte wilt u hebben om met ons mee te denken?

 • 34% wil dat ideeën door de gemeente worden getoetst en teruggekoppeld
 • 26% wil een afwijzing op een aanvraag graag eerst mondeling horen om te kijken of er nog andere mogelijkheden zijn
 • 20% krijgt voldoende ruimte om mee te denken

Fixi

 • 48% heeft in de afgelopen 2 jaar wel eens een melding openbare ruimte gedaan
 • 47% via de FIXI website (waardering 6.5)
 • 32% via de FIXI app (waardering 7.2)

Communicatie

Top 3 Op welke manier(en) volgt en leest u nieuws van de gemeente?

 • 79% Gemeentelijke pagina Hart van Holland (waardering 6,9)
 • 43% Brieven (per post) (waardering 6,8)
 • 32% Website www.waddinxveen.nl (waardering 6,6)

Leest u (wel eens) de gemeentelijke pagina (Gemeenterubriek) in het Hart van Holland?

 • 83% ja
 • 56% wekelijks
 • 17% nee

Heeft u de website van de gemeente de afgelopen 12 maanden bezocht?

 • 78% ja
 • 4% wekelijks
 • 22% nee

Leefbaarheid

Top 3 Wat vindt u belangrijk voor de leefbaarheid in uw buurt?

 • 51% Straat schoonmaken
 • 50% Burenhulp (bijv. boodschappen)
 • 34% Buurtwhatsapp

Top 3 Hoe wilt u betrokken worden bij het verbeteren van leefbaarheid in uw buurt?

 • 42% Bewonersplatform
 • 14% Actief bijdragen
 • 14% Verbeterde communicatie

Overig

Top 3 53% wil doorpraten over bepaalde onderwerpen. Over welke onderwerpen mogen we u benaderen?

 • 72% leefbaarheid
 • 55% duurzaamheid
 • 48% dienstverlening

Wat gebeurt er met de resultaten?

Met deze resultaten gaan we hard aan de slag. We gebruiken de resultaten om verschillende Duurzaamheidsplannen
te maken, om onze dienstverlening verder te verbeteren en nemen ze mee in de evaluatie en het verbeteren van het
proces die we komend jaar voor FIXI gepland hebben. Ook kijken we hoe wij u vaker digitaal en online kunnen laten
meedenken, meedoen en meebeslissen. De resultaten van het onderzoek naar de communicatie van de gemeente
gebruiken we om te zien of we het beter of minder goed doen ten opzichte van het jaar daarvoor.