In het programma Beter Bereikbaar Gouwe werken overheden samen aan oplossingen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie in het Gouwe-gebied tussen N11 en A12, N209 en Bodegraven. Na een uitgebreid onderzoek naar 40 maatregelen zijn vijf mogelijke maatregelenpakketten samengesteld. De komende periode gaan we hierover in gesprek met bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, gemeenteraden en Provinciale Staten. Er is nog niets besloten.

Algemene presentatie

In een webinar presenteren we vijf mogelijke pakketten van maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie te versterken. Er is ruimte om vragen te stellen.

Dinsdag 24 november 

  • van 19.30 tot 20.45 uur.

Gesprekstafels

We gaan in kleine groepen in gesprek over vijf mogelijke maatregelenpakketten. Wat zijn de voor- en/of de nadelen? De online gesprekstafels zijn op diverse tijdstippen. Het programma is overal hetzelfde.

Maandag 30 november en dinsdag 1 december

  • van 14.00 tot 15.30 uur 
  • van 16.00 tot 17.30 uur 
  • van 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden vóór vrijdag 20 november

Aanmelden voor de algemene presentatie en/of een gesprekstafel kan via www.beterbereikbaargouwe.nl.

logo's van deelnemende gemeenten, hoogheemraadschap en regio