Op dinsdag 3 november vond op verzoek van de gemeente Waddinxveen een integrale controle plaats bij een onderneming op bedrijventerrein Coenecoop in Waddinxveen. Er waren diverse signalen van ondermijnende activiteiten. Bij de controle zijn onder meer illegale bewoning en illegale tewerkstelling geconstateerd. De gemeente Waddinxveen en haar partners pakken ondermijnende criminaliteit hard aan. Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis: “Binnen de gemeente streven we naar een gezond en eerlijk ondernemersklimaat. Ondermijnende criminaliteit kan en mag niet, daarom treed ik hier hard tegen op.”

Samenwerkende overheid

Op verzoek van de gemeente en onder aansturing van het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) hebben de politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) samen deze controle verricht. Daarbij maken zij gebruik van elkaars bevoegdheden om beter zicht te krijgen op wat er zich precies achter de deur afspeelt.

Gevolgen

In februari 2020 zijn bij een HEIT-controle bij deze onderneming soortgelijke feiten geconstateerd. Daarna heeft de ODMH namens de gemeente een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom van 50.000 euro vordert de gemeente Waddinxveen bij de eigenaar in. Ook de Inspectie SZW stelt een boeterapport op vanwege de illegale tewerkstelling in de onderneming.

Regionale inzet op ondermijnende bedrijvigheid

Het HEIT heeft als belangrijkste taak om oneerlijke concurrentie voor ondernemers aan te pakken. Dit doet het HEIT door dagelijks bestuurlijke controles uit te voeren in de hele regio op basis van signalen van malafide bedrijvigheid. Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW, UWV, omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).