Onderwijshuisvesting in Waddinxveen

De gemeenteraad heeft in april 2016 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) basisonderwijs vastgesteld. Dit plan is de basis om alle schoolgebouwen basisonderwijs in Waddinxveen voor de komende 30 – 40 jaar functioneel en technisch geschikt te maken voor het geven van basisonderwijs.

Nieuwbouw scholen

foto: nieuwbouw Waddinxveen – Noord (WSE – locatie)

Integraal Huisvestingsplan

In dit plan worden veel knelpunten opgelost. Er zijn oplossingen gevonden bijvoorbeeld op het gebied van budgetten voor de bouw/renovatie, ontwikkeling van het aantal leerlingen (zoals daling van het aantal leerlingen in Noord en stijging van het aantal leerlingen in Zuid, met name Park Triangel) en benodigde accommodaties voor het geven van gymnastiekonderwijs. Het plan zorgt voor ook een goede spreiding van de onderwijslocaties in Waddinxveen en gaat uit van kwalitatief goede en gelijkwaardige onderwijshuisvesting zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. De onderwijskaart van Waddinxveen komt er dan zo uit te zien, zoals afgebeeld op de kaart (zie link).

Het plan is opgedeeld in een aantal deelprojecten die in de periode 2016-2022 uitgevoerd zullen worden. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij:

Voor Waddinxveen Noord:

  • De Theo Thijssenschool (Kerkweg-Oost 230) is gerenoveerd en uitgebreid. Het nieuwe gebouw is in augustus 2019 in gebruik genomen.
  • De Kon. Willem Alexanderschool en de Regenboog krijgen nieuwbouw op de zgn. WSE locatie (zie foto boven); geplande oplevering juni 2019
  • Het gebouw Jacob Catslaan 3 wordt gerenoveerd; basisschool Kleurrijk verhuist hierheen, volgens planning januari 2020
  • De Bethelschool neemt de huidige locatie van de Kleurrijk (Lindengaarde 17a) in gebruik, na een grondige transformatie/renovatie. Geplande oplevering augustus 2020
  • De Nieuwe School is in 2016 gestart in het gebouw Wingerd 45. De school krijgt van het ministerie 5 schooljaren de tijd om haar bestaansrecht te bewijzen. Mocht bekostiging worden voortgezet dan volgt overleg over de structurele huisvesting.

Voor Waddinxveen Zuid:

  • De Kon. Beatrix- en Dick Brunaschool krijgen nieuwbouw aan de Parklaan, in Park Triangel. Start april 2019, Geplande oplevering april 2020.
  • De onderwijslocaties aan de Zuidplashof en de Sperwerhoek zullen op termijn en na renovatie/transformatie geheel in gebruik genomen worden door respectievelijk de Kardinaal Alfrinkschool en de Rehobothschool.

Coenecoop College

In februari 2019 heeft de raad besloten medewerking te geven aan vervangende nieuwbouw voor het Coenecoop College.  Geplande realisatie 2021/2022.

Oude locaties

Als alle projecten gereed zijn, wordt een aantal panden in Waddinxveen Noord niet meer voor het onderwijs gebruikt. Wat er met deze panden / locaties gaat gebeuren, is nu nog niet bekend. Het gaat om de volgende locaties: Oranjelaan 3, Heggewinde 22a, Peter Zuidlaan 2 en 5 en het gymnastieklokaal aan de Joh. Postlaan.

Bewegingsonderwijs / gymnastiekonderwijs

De binnensportaccommodaties worden in eerste aanleg gebruikt voor het bewegings- / gymnastiekonderwijs scholen basis- en voortgezet onderwijs. De kwaliteit en kwantiteit van deze binnensportaccommodaties zijn onderdeel van het “concept - uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed”. Rondom de zomervakantie 2019 wordt een definitief raadsbesluit hieromtrent verwacht.

In de bijlage vindt u meer informatie.