Op donderdag 9 juli 2020 ondertekenden wethouder Kirsten Schippers en het bestuur van Dierendal de beheerovereenkomst van Dierendal. In deze overeenkomst staan de gezamenlijke afspraken voor het beheer van kinderboerderij Dierendal voor de komende vijf jaar. 

Dierendal is van groot belang voor Waddinxveen

Veel vrijwilligers en bezoekers van jong tot oud komen samen op deze plek. In de beheerovereenkomst staan de afspraken die de gemeente en het bestuur van Dierendal met elkaar aangaan. Zo stellen we samen het voortbestaan van de kinderboerderij veilig. De beheerovereenkomst geldt voor de komende vijf jaar met een mogelijkheid tot verlengen van vijf jaar.