Aanbestedingen

Home > Ondernemers > Meer bedrijvenloket > Aanbestedingen

Aanbestedingen

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Waddinxveen is afhankelijk van de contractwaarde:

Voor leveringen en diensten

  • waarde minder dan € 50.000: enkelvoudig onderhands (1 offerte);
  • waarde tussen € 50.000 en EU-drempelbedrag: meervoudig onderhands (3 tot 5 offertes);
  • waarde meer dan EU-drempel: Europees aanbesteden.

Voor werken

  • waarde minder dan € 100.000: enkelvoudig onderhands (1 offerte)
  • waarde tussen € 100.000 en € 750.000: meervoudig onderhands (3 tot 5 offertes)
  • waarde tussen € 750.000 en EU-drempel: nationaal aanbesteden
  • waarde meer dan EU-drempel: Europees aanbesteden

De huidige (2018 en 2019) EU-drempelbedragen zijn:

  • Voor diensten en leveringen: € 221.000 en voor werken € 5.548.000.

Aanbestedingskalender en onderhandse aanbestedingen

Alle Nationale - en Europese aanbestedingen maakt de gemeente bekend via www.tenderned.nl. Daarnaast vindt u op de aanbestedingskalender van de gemeente Waddinxveen alle geplande aan te besteden leveringen, diensten en werken, dus ook de onderhandse aanbestedingen.

Heeft u vragen of interesse voor een aanbesteding neem dan contact op via inkoop@waddinxveen.nl.