Op 13 april heeft het college van B&W het Economisch Koersdocument Waddinxveen 2021-2026 vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente samen met ondernemers en het onderwijs de komende jaren de lokale economie wil versterken. Aan de hand van 7 speerpunten die staan beschreven in het Economisch Koersdocument werken we aan deze ambitie.

Totstandkoming van het Economisch Koersdocument

Met deze economische koers bouwen wij verder aan de status van Waddinxveen als ondernemend dorp. Het Economisch Koersdocument is tot stand gekomen in samenwerking met een Kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Waddinxveen, het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW), stichting het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) en het Coenecoop College. Adviesbureau Blaauwberg heeft de Kerngroep begeleid.

Uitvoering van de 7 speerpunten

In samenwerking met de Kerngroep wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. De gemeente spreekt geregeld met ondernemers (OPW en OFW) en het onderwijs over dit uitvoeringsprogramma. Samen wordt de voortgang bewaakt. Wethouder Economie Martijn Kortleven: “Ik vind het mooi dat wij tot een gezamenlijk Koersdocument zijn gekomen. Zo werken wij nu en in de toekomst samen aan een gezond ondernemersklimaat in Waddinxveen.".

Meer informatie

Het Economisch Koersdocument Waddinxveen 2021-2026 wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.