Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  •  
  • 't Suyt fase 2 (omgeving aan de Plasweg, Zevende Tochtweg en Onderweg): realiseren van biotopen en scherm tbv rugstreeppad op bouwplan Suyt (04-02-2022, zaaknr. 2022034720, datum aanvraag: 11-02-2022);
  • H. Heijermanslaan 6: verduurzamen en moderniseren van hoekwoning (09-02-2022, zaaknr. 2022038768, datum aanvraag: 14-02-2022);
  • Molenzigt 19: plaatsen van dakkapel achterzijde woning (15-02-2022, zaaknr. 2022044236, datum aanvraag: 17-02-2022);
  • Nesse 20 A: splitsen van appartement en wijzigen van gevel (07-02-2022, zaaknr. 2022036094, datum aanvraag: 11-02-2022);
  • Noordeinde 9: vergroten van bestaande dakkapel (05-02-2022, zaaknr. 2022034882, datum aanvraag: 15-02-2022);
  • Tuinbouwweg 10B: aanbrengen van hoge beschoeiing en vlonder (08-02-2022, zaaknr. 2022037353, datum aanvraag: 14-02-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Haverakker 18: plaatsen van tijdelijk puincontainer (08-02-2022, zaaknr. 2022030919, datum besluit: 11-02-2022);
  • Julianastraat 18: plaatsen van schutting (09-02-2022, zaaknr. 2022028781, datum besluit: 11-02-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

  • Tweede Bloksweg 40: bouwen van woning met bijgebouw en brug (10-02-2022, zaaknr. 2021295592, datum besluit: 14-02-2022).