Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Schravenwildertpad en tussen het Noordeinde (WDV01A1434): plaatsen mestsilo met bietenplaat (31-01-2022, zaaknr. 2022030369, publicatie aanvraag: 04-02-2022);
 • Winterdijk (WDV01 H1258, G2759, G2937 en G3303): aanpassen voetgangersbrug (03-02-2022, zaaknr. 2022033863, publicatie aanvraag: 09-02-2022);
 • Haverakker 18: plaatsen tijdelijk puincontainer (01-02-2022, zaaknr. 2022030919, publicatie aanvraag: 04-02-2022);
 • Noordeinde 106: plaatsen mestsilo met bietenplaat (31-01-2022, zaaknr. 2022030235, publicatie aanvraag: 04-02-2022);
 • Prunusstraat 49: realiseren dakopbouw (02-02-2022, zaaknr. 2022032246, publicatie aanvraag: 09-02-2022).

Inzien en bezwaar is nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Parklaan 11: realiseren tijdelijke onderwijsvoorziening met 10 lokalen (07-02-2022, zaaknr. 2021336297, publicatie besluit: 10-02-2022);
 • Bloemendaalseweg 2A: verbreden brug (01-02-2022, zaaknr. 2021288756, publicatie besluit: 04-02-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Strook zuidwesten van Zuidelijke Rondweg: uitvoeren van grondwerk en aanbrengen brug (04-02-2022, zaaknr. 2021352123, publicatie besluit: 08-02-2022).
 • Noordeinde 38: bouwen tijdelijke loods (04-02-2022, zaaknr. 2021346357, publicatie besluit: 08-02-2022);
 • Sniepweg 13b: aanleggen 4 padelbanen (08-02-2022, zaaknr. 2021311703, publicatie besluit: 10-02-2022).

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Julianastraat 18: plaatsen van schutting (28-01-2022, zaaknr. 2022028781, aanvraag: 03-02-2022);
 • Lede 11: plaatsen van aanbouw aan voorgevel (25-01-2022, zaaknr. 2022024853, aanvraag: 28-01-2022);
 • Onderweg 16: bouwen van woning (25-01-2022, zaaknr. 2022025289, aanvraag: 31-01-2022);
 • Pioenroos 8: plaatsen van dakkapel (26-01-2022, zaaknr. 2022026642, aanvraag: 01-02-2022);
 • Weidezoom 21: doorbreken van muur (27-01-2022, zaaknr. 2022028011, aanvraag: 03-02-2022);
 • Zuidkade 103: plaatsen van dakkapel (31-01-2022, zaaknr. 2022030343, aanvraag: 03-02-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Voorofsche Polder (WDV01 B7377): verbeteren van weidevogelgebied in de Voorofsche polder (01-02-2022, zaaknr. 2021290110, besluit: 03-02-2022);
 • Kanaaldijk 6: renoveren van woonboerderij, gemeentelijk monument (26-01-2022, zaaknr. 2021271990, besluit: 31-01-2022);
 • Plasweg 27C: aanbouwen aan woning (26-01-2022, zaaknr. 2021304791, besluit: 31-01-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Bredeweg 11C: bouwen van woning (kavel 6) (28-01-2022, zaaknr. 2021312028, besluit: 02-02-2022);
 • Henegouwerweg 46: Intern verbouwen van fitnessruimte tot kantoorruimte (27-01-2022, zaaknr. 2021338251, besluit: 31-01-2022);
 • Noordeinde 114: plaatsen van carport (31-01-2022, zaaknr. 2021275995, besluit: 02-02-2022).