Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Louis Dobbelmannweg 12 en Otto Matseweg 2, 4 en 6: uitbreiden distributiecentrum (04-10 2022, zaaknr. 2022250716, datum aanvraag: 07-10-2022);
  • Onderweg 16: aanvragen revisie op eerder verleende vergunning (ingetrokken) (06-10-2022, zaaknr. 2022252909, datum aanvraag: 12-10-2022);
  • Zesde Tochtweg 4 D UNIT: verlengen tijdelijke bewoning (29-09-2022, zaaknr. 2022246462, datum aanvraag: 10-10-2022);
  • Zuidkade 131: plaatsen van een container op openbare weg voor maximaal 5 dagen (t/m 28-10) (09-10-2022, zaaknr. 2022254958, datum aanvraag: 13-10-2022).

Bezwaar is niet mogelijk.

 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Havikhoek 45: tijdelijk (t/m 11-11-2022) opslaan roerende zaken op twee parkeervakken (11-10-2022, zaaknr. 2022246113, datum besluit: 13-10-2022);
  • Papaverveld 35: vervangen van houtwerk aan voor- en achtergevel woning (11-10-2022, zaaknr. 2022235982, datum besluit: 13-10-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

 

Verlenging beslistermijn

  • Bredeweg 3A en 3B: bouw van 2 woningen (06-10-2022, zaaknr. 2022199146, datum besluit: 10-10-2022);
  • Ganzerik 38: plaatsen dakkapel in voordakvlak woning (06-10-2022, zaaknr. 2022206558, datum besluit: 10-10-2022).