Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Jan Campertlaan 22: uitbreiden voorzijde woning (22-09-2022, zaaknr. 2022240697, publicatiedatum aanvraag: 28-09-2022);
  • Kromme Esse 4B: bouwen van een bedrijfsruimte (16-09-2022, zaaknr. 2022235499, Publicatiedatum aanvraag: 23-09-2022).

Bezwaar is niet mogelijk.


Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Prins Bernhardlaan 2:  vellen van een boom (16-09-2022, zaaknr. 2022227700, publicatiedatum besluit: 29-09-2022);
  • Sniepweg 13F: tijdelijk (max. 4 maanden) opvangen van 150 asielzoekers in de sporthal (21-09-2022, zaaknr. 2022232618, publicatiedatum besluit: 23-09-2022).

Tegen deze besluit(en) kunt u bezwaar maken.


Verlenging beslistermijn

  • Louis Dobbelmannweg 12: het plaatsen van reclame (26-09-2022, zaaknr. 2022197281, publicatiedatum besluit: 29-09-2022);
  • Wilhelminakade 78: het tijdelijk gebruik maken van de schuur voor bewoning (21-09-2022, zaaknr. 2022190933, publicatiedatum besluit: 26-09-2022).