Nieuwe aanvraag omgevingsvergunningen

 • Coenecoop 88: tijdelijk (max. 2 jaar) plaatsen Romneyloods (02-09-2022, zaaknr. 2022222973, publicatie aanvraag: 16-09-2022);
 • Lijsterbesstraat 13: plaatsen dakopbouw (15-09-2022, zaaknr. 2022234282, publicatie aanvraag: 21-09-2022);
 • Papaverveld 35: vervangen houtwerk aan voor- en achtergevel woning (17-09-2022, zaaknr. 2022235982, publicatie aanvraag: 21-09-2022);
 • Sniepweg 13F: tijdelijk (max. 4 maanden) opvangen van 150 asielzoekers in de sporthal (08-09-2022, zaaknr. 2022232618, publicatie aanvraag: 19-09-2022);
 • Stationsstraat 16 en 18: intern wijzigen pand (16-09-2022, zaaknr. 2022235858, publicatie aanvraag: 21-09-2022);
 • Tweede Bloksweg 38 G: plaatsen tijdelijke dam en brug (19-09-2022, zaaknr. 2022237157, publicatie aanvraag: 22-09-2022).

Bezwaar is niet mogelijk.


Verleende omgevingsvergunningen

 • Dorpstraat 45 en Kerkstraat 1: verbouwen restaurant en bovenwoning tot 2 woningen (14-09-2022, zaaknr. 2022145967, publicatie besluit: 16-09-2022);
 • bij Lindengaarde 9: plaatsen afvalcontainer van 3-10-2022 t/m 31-10-2022 (14-09-2022, zaaknr. 2022228133, publicatie besluit: 16-09-2022);
 • Plasweg 21: uitbreiden dakkapel voordakvlak van woning (19-09-2022, zaaknr. 2022155909, publicatie besluit: 21-09-2022);
 • Tuinbouwweg 7A: plaatsen van dakopbouw (19-09-2022, zaaknr. 2022206512, publicatie besluit: 21-09-2022);
 • Walsmolen 15: tijdelijk (11 t/m 24 november 2022) plaatsen bouwcontainer (14-09-2022, zaaknr. 2022230721, publicatie besluit: 19-09-2022);
 • Wilhelminakade 88: bouwen woning (09-09-2022, zaaknr. 2022134459, publicatie besluit: 19-09-2022) en een hiervoor benodigd hogere waarde besluit.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken 


Verlenging beslistermijn

 • Zesde Tochtweg 4D/UNIT: het plaatsen van zonnepanelen in de achtertuin (13-09-2022, zaaknr. 2022192151, publicatie besluit: 16-09-2022).