Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Bredeweg to nr. 76: verplaatsen van een bestaande inrit (02-09-2022, zaaknr. 2022223471, datum aanvraag: 07-09-2022);
  • Bloemendaalseweg 22A: verlagen van brugdek (01-09-2022, zaaknr. 2022222735, datum aanvraag: 06-09-2022);
  • Nijverheidsweg 5: aanpassen van bedrijfskleuren (31-08-2022, zaaknr. 2022221567, datum aanvraag: 07-09-2022);
  • Zuidkade 10: realiseren van vier wooneenheden (31-08-2022, zaaknr. 2022221638, datum aanvraag: 05-09-2022);

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Plasweg 24: bouwen van overkapping (31-08-2022, zaaknr. 2022141549, datum besluit: 05-09-2022);

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

  • Tweede Bloksweg 40: plaatsen van onderheid terras (06-09-2022, zaaknr. 2022181841, datum besluit: 08-09-2022);