Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Naast Middelburgseweg 3a: bouwen van woning (25-08-2022, zaaknr. 2022215092, datum aanvraag: 30-08-2022);
 • Coenecoop 17: realiseren van doorgang/deur in bestaande wand (29-08-2022, zaaknr. 2022217793, datum aanvraag: 01-09-2022);
 • Egelantier 70: plaatsen van dakkapel in achterdakvlak van woning (23-08-2022, zaaknr. 2022212056, datum aanvraag: 29-08-2022);
 • Jan Dorrekenskade-Oost 11: plaatsen van erfafscheiding (22-08-2022, zaaknr. 2022211039, datum aanvraag: 26-08-2022);
 • Polderlaan 168: plaatsen van VELUX dakkapel aan voorzijde van woning (24-08-2022, zaaknr. 2022213574, datum aanvraag: 29-08-2022);

Bezwaar is niet mogelijk.

Geweigerde omgevingsvergunningen (regulier)

 • Tuinbouwweg 10B: plaatsen van damwand en vlonder (Afgewezen) (29-08-2022, zaaknr. 2022102634, datum besluit: 31-08-2022);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Essengaarde nabij 17 t/m 45: onderheien van de riolering (29-08-2022, zaaknr. 2022206059, datum besluit: 01-09-2022);
 • Triangel Parkrijk fase 4: bouwen van 78 woningen (30-08-2022, zaaknr. 2022178617, datum besluit: 01-09-2022);
 • Coenecoop 2A: bouwen van bedrijfspand Coenecoop III kavel XX (23-08-2022, zaaknr. 2022133463, datum besluit: 26-08-2022);
 • Laan van Hout 47 t/m 153: bouwen van 24 eengezinswoningen en 30 appartementen Parkrijk Triangel (23-08-2022, zaaknr. 2022139002, datum besluit: 26-08-2022);
 • Pater Jornaweg 7: aanvraag bouwen van nieuwe woonlaag (30-08-2022, zaaknr. 2022119796, datum besluit: 01-09-2022);
 • Regenboogforel 1: plaatsen van overkapping (30-08-2022, zaaknr. 2022191870, datum besluit: 01-09-2022);

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

 • Kanaaldijk 9: aanleggen van 3e padelbaan (24-08-2022, zaaknr. 2021360705, datum besluit: 26-08-2022);

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Kanaaldijk 9

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2021360705. Dit betreft het aanleggen van een 3e padelbaan ter plaatse van de Kanaaldijk 9 in Waddinxveen. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

 • Bouwen
 • Afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021360705. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.