Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Bredeweg naast nr. 4: bouwen 2 woningen (ingetrokken) (22-07-2022, zaaknr. 2022185622, datum aanvraag: 26-07-2022);
 • Havikhoek 21: tijdelijk (t/m 28 oktober) plaatsen schaftkeet, afvalkist en eco-toilet (20-07-2022, zaaknr. 2022183272, datum aanvraag: 25-07-2022);
 • Ieplaan 94A: tijdelijk (t/m 28 oktober) plaatsen schaftkeet, afvalkist en eco-toilet (20-07-2022, zaaknr. 2022183294, datum aanvraag: 25-07-2022);
 • Papaverveld 25: realiseren afvoerpijp langs buiten zijgevel t.b.v. houtkachel (20-07-2022, zaaknr. 2022184223, datum aanvraag: 26-07-2022);
 • Rijnlandstraat 2: tijdelijk (t/m 9 september) plaatsen schaftkeet, afvalkist en eco-toilet (20-07-2022, zaaknr. 2022183242, datum aanvraag: 25-07-2022);
 • Tweede Bloksweg 40: plaatsen onderheid terras (19-07-2022, zaaknr. 2022181841, datum aanvraag: 22-07-2022);
 • Walsmolen 2: tijdelijk (t/m 30 september) plaatsen schaftkeet, afvalkist en eco-toilet (20-07-2022, zaaknr. 2022183253, datum aanvraag: 25-07-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreid)

 • Tweede Bloksweg 66: realiseren woonhuis (22-07-2022, zaaknr. 2022186833, datum aanvraag: 27-07-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Havikhoek 21: tijdelijk (t/m 28 oktober) plaatsen schaftkeet, afvalkist en eco-toilet (26-07-2022, zaaknr. 2022183272, datum besluit: 28-07-2022);
 • Ieplaan 94A: tijdelijk (t/m 28 oktober) plaatsen schaftkeet, afvalkist en eco-toilet (26-07-2022, zaaknr. 2022183294, datum besluit: 28-07-2022);
 • Rietvoorn 3: realiseren uitbreiding (19-07-2022, zaaknr. 2022137113, datum besluit: 27-07-2022);
 • Rijnlandstraat 2: tijdelijk (t/m 9 september) plaatsen schaftkeet, afvalkist en eco-toilet (26-07-2022, zaaknr. 2022183242, datum besluit: 28-07-2022);
 • Walsmolen 2: tijdelijk (t/m 30 september) plaatsen schaftkeet, afvalkist en eco-toilet (26-07-2022, zaaknr. 2022183253, datum besluit: 28-07-2022);
 • Zuidkadering 18: plaatsen airco-unit (26-07-2022, zaaknr. 2022104442, datum besluit: 28-07-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Parkrijk Triangel Zuidelijke Rondweg: bouwen 24 eengezinswoningen en 30 appartementen (20-07-2022, zaaknr. 2022139002, datum besluit: 22-07-2022).