Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Florijnlaan (WDV01C3917 en 5272): aanpassen watergang en aanleggen speelplaats (17-05-2022, zaaknr. 2022126445, publicatie aanvraag: 05-07-2022);
 • Noordeinde tussen 63 en 65: verplaatsen inrit (16-06-2022, zaaknr. 2022151722, publicatie aanvraag: 04-07-2022);
 • Waddinxveen
 • Ganzerik 91: plaatsen dakkapel in achterdakvlak van woning (29-06-2022, zaaknr. 2022163132, publicatie aanvraag: 01-07-2022);
 • Lindengaarde 16: vergroten aanbouw zijkant van woning (28-06-2022, zaaknr. 2022162722, publicatie aanvraag: 05-07-2022);
 • Peuleyen 37: tijdelijk (van 15 t/m 29aug) plaatsen container op parkeerplaats (04-07-2022, zaaknr. 2022167619, publicatie aanvraag: 07-07-2022);
 • Polderlaan 168: plaatsen velux dakkapel Serre (02-07-2022, zaaknr. 2022166482, publicatie aanvraag: 06-07-2022);
 • Zuidkade 90 C: tijdelijk (t/m 12 juli 2022) plaatsen afvalcontainer (04-07-2022, zaaknr. 2022167824, publicatie aanvraag: 07-07-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Florijnlaan (WDV01C3917 en 5272): aanpassen watergang en aanleggen speelplaats (04-07-2022, zaaknr. 2022126445, publicatie besluit: 06-07-2022);
 • Noordstaring 9, 9A en 11, 11A: splitsen bedrijfshal en toevoegen bedrijfswoning (04-07-2022, zaaknr. 2021089926, publicatie besluit: 06-07-2022);
 • Plasweg 28: vergroten woning door aanbouw (05-07-2022, zaaknr. 2022084301, publicatie besluit: 07-07-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken (zie kader ‘bezwaar’).

Verlenging beslistermijn

 • Park Triangel Tweede Bloksweg naast 40a: bouwen woning (28-06-2022, zaaknr. 2022100594, publicatie besluit: 01-07-2022);
 • Distributieweg 7: uitbreiden bedrijfsgebouw (29-06-2022, zaaknr. 2022093924, publicatie besluit: 01-07-2022);
 • Honingbij 43: plaatsen twee dakkapellen (29-06-2022, zaaknr. 2022117480, publicatie besluit: 01-07-2022);
 • Kanaalweg 4B: plaatsen dakraam, gemeentelijk monument (05-07-2022, zaaknr. 2022087870, publicatie besluit: 07-07-2022);
 • Pater Jornaweg 7: aanvraag bouwen nieuwe woonlaag (30-06-2022, zaaknr. 2022119796, publicatie besluit: 05-07-2022);
 • Prins Bernhardlaan 72-126: vernieuwen en aanpassen bestaande trappenhuis (04-07-2022, zaaknr. 2022119169, publicatie besluit: 06-07-2022).