Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Henegouwerweg (kadastraal bekend onder WDV01 B 7625 en 7626): inrichten weilanden tot calamiteiten-onderloopgebied 'Griffioen' (19-05-2022, zaaknr. 2022129184, datum aanvraag: 27-05-2022);
 • de Akker 42: tijdelijk (6 t/m 27 juli) plaatsen bouwcontainer op parkeervak (19-05-2022, zaaknr. 2022129225, datum aanvraag: 25-05-2022);
 • Noordeinde 65: bouwen woning (21-05-2022, zaaknr. 2022130520, datum aanvraag: 30-05-2022);
 • Peuleyen 47: bouwen erker aan voorzijde woning (23-05-2022, zaaknr. 2022130871, datum aanvraag: 01-06-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Geweigerde bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

 •     Nesse 20A: splitsen appartement en wijzigen gevel (24-05-2022, zaaknr. 2022036094, datum besluit: 27-05-2022).

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

 • Willem de Rijkelaan nabij 50 (voor de portiek): tijdelijk (25 mei t/m 7 juni) plaatsen container op parkeervak (24-05-2022, zaaknr. 2022129178, datum besluit: 30-05-2022);
 • Passage 31: verbouwen bakkerij tot bedrijfsruimten en 2 woningen (24-05-2022, zaaknr. 2021235708, datum besluit: 30-05-2022).

Verlenging beslistermijn

 • Parkrijk fases 3 bouwnr. 107 tm 214: bouwen 108 woningen Parkrijk fase 3 (25-05-2022, zaaknr. 2022087386, datum besluit: 30-05-2022);
 • Bloemendaalseweg 13A: bouwen schuur (24-05-2022, zaaknr. 2021356022, datum besluit: 30-05-2022);
 • Onderweg 16: bouwen woning (24-05-2022, zaaknr. 2022025289, datum besluit: 30-05-2022);
 • Plasweg 28: vergroten woning door aanbouw (24-05-2022, zaaknr. 2022084301, datum besluit: 30-05-2022).