Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Henegouwernesse (kadastraal bekend onder WDV01 G 3102): bouwen bedrijfsruimte voor boomkwekerij (19-05-2022, zaaknr. 2022129145, datum aanvraag: 24-05-2022);
  • Willem de Rijkelaan nabij 50 (voor de portiek): tijdelijk (25 mei t/m 7 juni) plaatsen container op parkeervak (19-05-2022, zaaknr. 2022129178, datum aanvraag: 24-05-2022);
  • Linzenakker 24: plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning (17-05-2022, zaaknr. 2022126065, datum aanvraag: 20-05-2022);
  • Meidoornstraat 9: realiseren dakopbouw (17-05-2022, zaaknr. 2022126617, datum aanvraag: 23-05-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Linzenakker 24: plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning (19-05-2022, zaaknr. 2022126065, datum besluit: 23-05-2022)

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

  • achter Henegouwerweg 117a: realiseren waterpartij voor watercompensatie (17-05-2022, zaaknr. 2022080997, datum besluit: 20-05-2022).