Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Beethovenlaan 70: vellen van twaalf bomen (06-05-2022, zaaknr. 2022116582, datum aanvraag: 12-05-2022);
 • grasveld t/o flat Wingerd 550: tijdelijk (t/m 7-10-2022) oprichten bouwplaatsinrichting (06-05-2022, zaaknr. 2022116238, datum aanvraag: 12-05-2022);
 • Honingbij 43: plaatsen twee dakkapellen (09-05-2022, zaaknr. 2022117480, datum aanvraag: 12-05-2022);
 • Peuleyen 5: vervangen raam en kozijn in voorgevel (08-05-2022, zaaknr. 2022116873, datum aanvraag: 12-05-2022);
 • v Mecklenburg Schwerinlaan 9: plaatsen dakkapel in voordakvlak (01-05-2022, zaaknr. 2022111774, datum aanvraag: 04-05-2022);
 • Zuidkade 187: gebruiken snippergroen als tuin (04-05-2022, zaaknr. 2022115566, datum aanvraag: 11-05-2022).

Inzage en bezwaar is nog niet mogelijk.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreid)

 • Prins Bernhardlaan 2: bouwen zorgcentrum (03-05-2022, zaaknr. 2022113938, datum aanvraag: 09-05-2022).

Inzage en bezwaar is nog niet mogelijk.

Vergunningvrij

 • Koningin Wilhelminasingel 68: plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak woning (03-05-2022, zaaknr. 2022043270, datum besluit: 06-05-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • bij kruising Spiering en Blauwband (E4089 en E4082): realiseren brug G in Park Triangel (28-04-2022, zaaknr. 2022092509, datum besluit: 05-05-2022);
 • Brugweg 88: isoleren spouwmuur en stucen gevels, gemeentelijk monument (04-05-2022, zaaknr. 2022082926, datum besluit: 06-05-2022);
 • Coenecoop 450: plaatsen zonnepanelen tegen bestaande glaswand (04-05-2022, zaaknr. 2022101458, datum besluit: 09-05-2022);
 • Cornelis Broerweg 36: plaatsen tuinhuis met veranda/overkapping op zij-erf (10-05-2022, zaaknr. 2022044812, datum besluit: 12-05-2022);
 • Jan Dorrekenskade-West 3: tijdelijk (t/m 10-6-2022) opslaan roerende zaken op twee parkeerplaatsen (28-04-2022, zaaknr. 2022102153, datum besluit: 05-05-2022);
 • Pater Jornaweg nabij 8: tijdelijk (t/m 1-7-2022) opslaan roerende zaken op twee parkeerplaatsen (28-04-2022, zaaknr. 2022102178, datum besluit: 05-05-2022);
 • Peter Zuidlaan nabij 13: tijdelijk (t/m 11 mei 2022) plaatsen container (03-05-2022, zaaknr. 2022107746, datum besluit: 05-05-2022);
 • Pioenroos 8: plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak (26-04-2022, zaaknr. 2022094734, datum besluit: 04-05-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Kanaalweg 4d: plaatsen dakraam, gemeentelijk monument (03-05-2022, zaaknr. 2022061442, datum besluit: 05-05-2022);
 • Noordkade 68: vestigen fotostudio (04-05-2022, zaaknr. 2022068539, datum besluit: 06-05-2022).