Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier) 

 • Achter Noordeinde 120: realiseren gemaal (14-04-2022, zaaknr. 2022100526, datum aanvraag: 28-04-2022);
 • Graan voor Visch 25: plaatsen dakkapel (22-04-2022, zaaknr. 2022106304, datum aanvraag: 29-04-2022);
 • Oranjelaan 34-36: verbouwen voormalige winkel met woningen naar 7 wooneenheden (22-04-2022, zaaknr. 2022106260, datum aanvraag: 29-04-2022);
 • Peter Zuidlaan nabij 13: tijdelijk (t/m 11 mei 2022) plaatsen container (25-04-2022, zaaknr. 2022107746, datum aanvraag: 03-05-2022);
 • Sweelinckhof 16: tijdelijk (10 t/m 18 mei 2022) plaatsen bouwcontainer (22-04-2022, zaaknr. 2022105740, datum aanvraag: 28-04-2022).

Inzien en bezwaar nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Ieplaan 65: verbouwen bedrijfsruimte naar twee woningen (26-04-2022, zaaknr. 2021352146, datum besluit: 29-04-2022);
 • Kanaaldijk 2: bouwen woning (28-04-2022, zaaknr. 2021356239, datum besluit: 02-05-2022);
 • Kanaaldijk 4: bouwen woning (28-04-2022, zaaknr. 2021356249, datum besluit: 02-05-2022);
 • Lindenlaantje 1: tijdelijk bouwen sanitaire voorziening in recreatiegebied Gouwebos (21-04-2022, zaaknr. 2022086559, datum besluit: 28-04-2022);
 • perceel achter Peuleyen 78: in gebruik nemen van openbaar groen t.b.v. uitbreiding tuin bij woning (22-04-2022, zaaknr. 2022091018, datum besluit: 28-04-2022);
 • Sweelinckhof 16: tijdelijk (10 t/m 18 mei 2022) plaatsen bouwcontainer (26-04-2022, zaaknr. 2022105740, datum besluit: 29-04-2022);
 • 't Weegje 2: tijdelijk bouwen sanitaire voorziening in recreatiegebied 't Weegje (21-04-2022, zaaknr. 2022086743, datum besluit: 28-04-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid) 

 • Parklaan 11: brandveilig gebruiken tijdelijke school (26-04-2022, zaaknr. 2022047833, datum besluit: 29-04-2022).

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Parklaan 11 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2022047833. Dit betreft het brandveilig gebruiken van een pand ter plaatse van Parklaan 11. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft het volgende onderdeel:

 • brandveilig gebruik (brandveiligheid)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Beukenhof 1 te Waddinxveen. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2022047833. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.


Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.